Şavşat Genel Tanıtımı

Artvin Kültürü ve Turizmi

Temsilcilerimiz

Murat Aydın
M.Fatih Berber
Sedat ARSLAN

sosyal devlet-milli devlet (1)

Akın Aydın

Akın Aydın / 06.05.2008

Senelerdir tarih,insan,vatan,millet,sakarya vs.üzerine bir çok kitap okudum,yazı yazdım,değişik ortamlarda konuşmalar hatta kavgalara karıştım.Tatmin oldum mu?Tam olarak evet diyemem.Çünkü ne için mücadele ettiğimi tam ola rak bilmiyordum veya daha öğrenme safhasındaydım(öğrenme devam ediyor).Taki Sayın Prof.Dr.haydar Baş beyin -Sosyal devlet milli devlet-adlı kitabını okuyuncaya kadar.Sanki senelerdir aradığımı,içimde tarifini yapamadığım duyguların tarifini bulmuştum...İşte bu bilgileri kısa alıntılarla paylaşmak istiyorum; "Milli devlet anlayışında,millet ile devlet 'birbiri ile çatışan' iki unsur değildir.Aksine millet-devlet beraberliği,bütün sorun- ların çozümünde ve devletin bekasında temel kabul edilmekte- dir...sh:23 "Cumhuriyetimizin kabulünün ilk döneminde,Cumhuriyetimi-zin kurucusu M.Kemal,saltanatın yerine yeni bir yönetim biçi-mi olan cumhuriyeti getirirken;saltanatı din biçiminde algılıyan lar yeni yönetimi yani cumhuriyeti,saltanat karşıtı algılamak yerine din karşıtı olarak algıladılar.Milli devlet bu tarihi yanılgı- tı düzeltmektedir." sh:24 "Dün, krallık sistemi ile demokrasinin yeryüzünde yaşanma sına imkan tanımayan düşünce sistemi,şimdi de dünya krallı- ğı kurma adına devletlerin iç işlerine karışan global firmalar adeta yeni krallar olarak karşımıza çıkmaktadır."sh:25 "Mutlu bir azınlığın ihtiras ve zevklerine cevap vermek üzere değil,milletin haklarına ve ihtiyaçlarına odaklanmış olan milli devlet,kapitalist anlayışlarda olduğu gibi başkalarının elindekilerini sömürerek büyüyen değil,aksine vererek hizmet ve ikram ederek büyüyen bir devlet anlayışını hayata geçirmektedir."sh:25 Devletin parçalanması için istismar edilen değerlerden biride etnik farklılıklardır.İnsan hakları adı altında 'azınlık hakları' kav- ramı gündem edilerek,etnik ayrılıkların kavga unsuru olarak algılanmasına çalışılmaktadır...Etnik farklılıkların bir kavga se- bebi olarak öne sürüldüğü günümüzde,hedef tahtasına konmuş devletlerin, iç bünyelerindeki birlik ve beraberlikleri zayıflatılmakta,iç çatışmalara zemin hazırlanmaktadır.Hatta güçlü devletler zayıflatılıp parçalanarak küçük ve zayıf devlet- çiklerhaline getirilmek istenmektedir..."sh:33 Dini,dili,kültürü vs.medeniyeti aynı olan bu etnik grupların vücuda getirdiği millet 'Türk Milleti' olup,bu grupların birinin di-rinden farkı yoktur.Çünkü,hepsi aynı kaynaktan beslenip,za-man içinde aynı maya ile yoğrulup ğelmişlerdir." sh:34 Liberal-kapitalist sistemin doğal sonucu olarak,dünya halk-larının geliri belli ellerde toplanmaya başlayınca,insanlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılıyacak gelirden mahrum kalmak-tadırlar.Dünya genelindeki bu -tüketim yönlü daralma-yüzün-den pazar probleminin oluşması kaçınılmazdır.Elbette yeterli pazarın olmadığı yerde üretim artışından ve büyümeden bah-setmek mümkün değildir..."sh:38 " En değerli doğal kaynaklara sahip ülkeler bu kaynaklarını bir kaç global firmaya devrettikleri için,en fakir ülkeler olarak karşımızda durmaktadırlar...sh:39 "Yine uluslararası kuruluşlarda-her ülkenin aynı oranda rey hakkına-sahip olması, BM örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerin daimi üye sıfatıyla çıkabilecek her kararı engelleme hakkına sahip olmaları,globalleşmenin nasıl bir demokrasi anlayışına sahip olduğunu bize göstermektedir..."sh:43 Bu bağlamda bazı ülkeler daima haklıdır,özellikle haksız ol-duklarında daha da haklıdırlar anlayışı malesef globalizmin de-mokrasi anlayışı olarak karşımızda durmaktadır...sh:44 Devletlere gerek sosyal,gerek iktisadi,gerek siyasal sahada dayatılan kararlar ulus devletleri tasviye sürecinin içerisine iter ken,aynı zamanda bu odaklara bağımlı hale getirmektedir..." sh:52 "(Osmanlı) İlk borç alındıktan iki yıl sonra Ali Paşa hüküme ti döneminde,ingiliz ve fransızlarla hazırlanan 1856 ıslahat fer-manı maddeleri yakından incelendiğinde günümüzün AB ilerle-me raporları ve IMF talimatları ile olan benzerliği dikkatleri çe-kecektir.Bu fermana göre; -Yabancılar mülk edinme hakkı ediniyor -Azınlık okullarının açılmasına ruhsat çıkıyor -Patrikhanede alınan kararlar babı-alide onaylanması sağlanı-yor -Azınlıklar için farklı mahkemeler kuruluyor... sh:73 (devam edecek) ,

BAŞYAZILAR

ÖKÜZ VARSIN ÖKÜZLÜĞÜNÜ YAPSIN
Akın Aydın
29.06.2011
AMERİKAN HAYRANI YAPILMIŞIZ MEĞER
Akın Aydın
29.06.2011
ÇALMAKLA USTA OLUNMAZ
Akın Aydın
13.04.2011
DESENE BİZİM AT ÖLMÜŞ
Akın Aydın
14.04.2010
DEVLETİ KENDİMİZE MAZERET YAPTIK
Akın Aydın
14.04.2010
GERÇEK SUÇLU
Akın Aydın
14.04.2010
10 KRİTİK SORU
Akın Aydın
13.12.2009
YA İSTİKLAL! YA ÖLÜM!
Akın Aydın
25.05.2009
KAPISINDAN AYRILMADIĞIN AVRUPANIN SANA BAKIŞI
Akın Aydın
14.04.2009
SEN HALA MÜTTEFİKLERİNİ TANIMAMIŞSIN
Akın Aydın
17.02.2009
BEN DE UTANIYORUM ÇOK ŞÜKÜR YA SEN!
Akın Aydın
06.01.2009
12 EYLÜLÜ UNUTMAMAK, 12 EYLÜLLE HESAPLAŞMAK.
Yavuz Kaya
12.09.2008
ERGENEKON VADİSİ
Tahsin Aydın
27.07.2008
İŞTE BENİM DEVLETİM
Akın Aydın
08.07.2008
SOSYAL DEVLET-MİLLİ DEVLET (2)
Akın Aydın
25.05.2008
BİZİ NASIL KULLANIYORLAR
Akın Aydın
11.05.2008
SOSYAL DEVLET-MİLLİ DEVLET (1)
Akın Aydın
06.05.2008
BELLİ BİR HEDEFİNİZ VARMI?
Erol Levent
09.04.2008
MEHMETÇİK NEREYE GİDİYOR?
Tahsin Aydın
22.02.2008
NELER YAPILMALI?
Sevda İnce
30.11.2007
NEREYE KADAR ACABA?
Sevda İnce
24.11.2007
ZOR BİR DURUMDAYIZ
Sevda İnce
14.11.2007
BU UNUTULUR MU?????!!!!!!!!!!
Selçuk Berber
31.10.2007
CUMHURİYET
Mete Berber
29.10.2007
BİZ BU GUNLERE DÜŞECEK ADAMMIYDIK
Selçuk Berber
26.10.2007
YETER ARTIK !!!
Serkan Çelik
13.10.2007
KENDİNİZE GÜVENİN
Mete Berber
18.09.2007
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Mete Berber
30.08.2007
TÜRK OLMAK
Mete Berber
23.08.2007
KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE KARAGÖL'ÜMÜZÜ KAYBETME NOKTASINDAYIZ TÜRKİYENİN EN MUHTEŞEM 2 MİLLİ PARKI
Selçuk Berber
22.08.2007
ŞEHİTLERİMİZ VE ŞAHİTLER
Serkan Çelik
10.07.2007
SİNSİ DÜŞMANIMIZ (UYUŞTURUCU)
Zafer Gündüz
21.06.2007
BALVANALI OLMAK
Serkan Çelik
21.05.2007
ÇANAKKALE
Ebru Gül
16.05.2007
ANNELER GÜNÜ
Derya Aydın
07.05.2007
ŞAVŞAT VE ŞAVŞATLILAR PLATFORMU
Balvana.Com Web Ekibi
16.04.2007